Co nabízíme

VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Rehabilitační lékař je nejpovolanější odborník na konservativní léčbu pohybové soustavy. Jeho vzdělání, které zahrnuje prakticky všechny medicínské obory, především neurologickou, ortopedickou a interní problematiku, mu umožňuje komplexní pohled na pacienta. Jeho úkolem je odlišit, zda jsou obtíže pacienta vyvolány strukturálními změnami kostí a kloubů či spíše poruchami funkčního charakteru souvisejícími s nevhodnými pohybovými návyky a špatnou souhrou měkkých tkání při pohybu. Díky svému širokému záběru a komplexnímu přístupu dokáže propojit diagnostické závěry jednotlivých odborností, dát je do souvislosti a eventuálně doplnit, aby mohl sestavit vhodný rehabilitační program individuálně pro každého pacienta.

FYZIOTERAPIE

Bolesti pohybového aparátu jsou často způsobeny nerovnováhou mezi jednotlivými svalovými skupinami, která vede k nerovnoměrnému zatížení jednotlivých částí páteře a velkých kloubů. Léčba těchto dysbalancí pravidelným cvičením pod vedením zkušeného fyzioterapeuta je považována za nejdůležitější prvek v prevenci bolestí pohybového aparátu. Z toho důvodu je vhodné pravidelně navštěvovat odborníka na pohybovou soustavu k uvolnění kloubních blokád a korekci cviků. Začátek terapie není limitován věkem – se cvičením lze začít v dětském věku i u seniorů.

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Fyzikální terapie využívá různé formy fyzikálních energií k léčbě a prevenci strukturálních či funkčních poruch. Mezi nejrozšířenější metody patří léčebný ultrazvuk. Ultrazvuk představuje mechanické vlnění ovlivňující i hlubší vrstvy tkání. Zvyšuje okysličení tkání, přispívá k jejich regeneraci a podporuje hojení. Při elektroléčbě jsou využívány různé druhy proudů dle potíží pacienta. Elektroléčbou můžeme léčit zánětlivé stavy, pomoci od bolesti a otoků, uvolňovat svalstvo či zlepšovat prokrvení tkání. Výhodou této léčby je, že se cílí přímo na postiženou tkáň či orgán. Magnetoterapie využívá biologické účinky elektromagnetického pole. Velmi vhodná je při léčbě kloubů, protože působí velkoplošně na postižené místo. Léčba zmenšuje či úplně odstraňuje bolest, má protizánětlivý efekt, zlepšuje prokrvení a přispívá k lepšímu a rychlejšímu hojení.

AKUPUNKTURA

Akupunktura je léčebná metoda tradiční čínské medicíny, která je založena na poznání souvislostí příznaků povrchu lidského těla s vnitřními orgány. Jehličky aplikované do specifických bodů ovlivňují elektromagnetické pole člověka, především jeho emoce, ale také funkční i strukturální pochody v lidském těle řízené centrálním, periferním a vegetativním nervovým systémem. Tak je možno pozitivně ovlivnit i další orgány a tkáně lidského těla.

LÉČEBNÁ PÉČE O HUDEBNÍKY

Hra na hudební nástroj patří mezi psychicky i fyzicky nejnáročnější lidské činnosti. Jejím specifikem je neustálé balancování na fyziologických a psychologických hranicích jedince. Tělo hudebníka je v plné míře součástí a nástrojem vytváření hudby a jeho zdravotní stav zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výkonu.

www.medicinahudebniku.cz