O nás

MUDr. Pavel Drbal

MUDr. Pavel Drbal

rehabilitační lékař

Po promoci na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2004 nastoupil na 2. interní oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce. Jako specializaci si zvolil obor Rehabilitační a fyzikální medicína a v letech 2007 až 2012 pracoval na lůžkovém oddělení Rehabilitační kliniky Malvazinky. Atestaci v oboru složil v roce 2010. Od roku 2013 pracuje v soukromém rehabilitačním zařízení Vršovická zdravotní a.s. jako ambulantní lékař a věnuje se zde především diagnostické sonografii měkkých tkání a kloubů. Je zakládajícím členem Spolku mladých rehabilitačních lékařů a v letech 2014 až 2019 byl členem jeho výboru. Je zakladatelem a předsedou České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků. Od roku 2011 je lékařem pro zahraniční zájezdy České filharmonie.

Mgr. Lenka Scholzová

Mgr. Lenka Scholzová

fyzioterapeut

Po promoci na 3. lékařské fakultě a fakultě tělesné výchovy a sportu získala fyzioterapeutické zkušenosti ve fitnes centru World Class Health Academy, na Rehabilitační klinice Malvazinky a jako ambulantní fyzioterapeut v ordinaci Léčebné rehabilitace s.r.o. Základem její práce je diagnostika funkčních poruch pohybového systému, terapie, sestavení individuální cvičební jednotky a korekce chybných pohybových stereotypů. K terapii používá techniky mobilizační ( reflexní mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové, mobilizační techniky páteře a kloubů metodou prof. Lewita ) a techniky svalově relaxační v kombinaci s elektroléčbou, ultrazvukem nebo magnetoterapií, k individuálnímu cvičení labilní plochy ( velký míč, úseče, overball ), theraband, cvičení podle Ludmily Mojžíšové. Je členem České speleologické společnosti a zabývám se výzkumem jeskyní a podzemních prostor v Českém krase.